Stacks Image 2533
Jag heter Lisa Lindell och är legitimerad psykolog med basen i Jakobstad. Jag erbjuder samtalsterapi för kortare eller längre perioder, psykologbedömningar (utvecklingskartläggningar) av barn och unga samt skolpsykologiska bedömningar. Utöver det erbjuder jag även föreläsningar om barns utveckling och svårigheter eller utmaningar som kan vara kopplat till utvecklingen. Jag anlitas av både privatpersoner och kommuner.

I vissa skeden av livet kan stöd i form av samtalsterapi vara viktigt; vid kris, depression, ångest eller andra motgångar som man kan behöva diskutera med en utomstående professionell. Samtalsterapin kan variera i längd från korta perioder på 5-10 gånger upp till 20 gånger eller längre beroende på frågeställning. Jag erbjuder endast samtalsterapier för privatpersoner eller på uppdrag av företag, och FPA-understödda terapier är därför inte möjliga hos mig.

Psykologbedömningar handlar ofta om att kartlägga barnets eller ungdomens utmaningar och planera eventuellt stöd de kan behöva. Till bedömningarna hör både utvecklingskartläggningar för barn under skolåldern och skolpsykologiska bedömningar. Bedömningarna köps oftast in av kommuner som saknar egen psykolog på hvc eller inom skolväsendet, men kan även erbjudas privatpersoner som inte vill vänta på bedömning av sjukhuset eller skolpsykologen.

Priset varierar beroende på uppdrag och bäst information får du genom att kontakta mig för en offert. Riktgivande priser per 45 minuter: samtalsstöd 55 euro, utredning 90 euro, föreläsning/gruppdiskussion 210 euro. Observera att det krävs ca 3-4 besök i en utredning. Jag nås per mejl på lisa.a.lindell@icloud.com
Stacks Image 1125